Всеукраїнська акція 'Україна без Тимошенко і Януковича!'
12.02.2011
Про нас
Статутні документи
Регіональні відділення
Пряма мова
Аналітика
Приєднатися
Зворотній зв'язок

Контакти
Адреса:
Україна, м. Київ,
вул. Нагірна, 27-А
Поштова адреса:
Київ 01001, а/с 95

Тел:   044 228-80-80
Факс: 044 489-72-22
Електронна пошта:Прес-служба:

Телефон:
+38 044 464-05-78
Електронна пошта:
 
 

Вхід на сайт:

Партія «Народна влада» у питаннях і відповідях. Випуск №2

1. Як «Народна влада» оцінює економічну ситуацію в Україні?

Сучасна Україна демонструє не розвиток, а глибоку деградацію за всіма основними економічними параметрами.

Зокрема, рівень ВВП України через майже два десятиріччя незалежності відстає від рівня 1990 року майже на 40%, в той час як загальносвітовий ВВП за останні 20 років збільшився приблизно на 40%.

До того ж, те певне економічне зростання, яке мало місце в 2000-2008 рр., мало в основному відновлювальний характер, було результатом не системних внутрішніх реформ і цілеспрямованої економічної політики, а базувалось в основному ще на радянських потужностях і підживлювалось зовнішніми кредитами.

Як наслідок, світова економічна криза 2008-2009 рр. дуже сильно вдарила по українській економіці, яка має надмірну залежність від зовнішніх ринків і цін на метал та хімічну продукцію. Рівень падіння економіки України внаслідок кризи став рекордним серед усіх країн Європи.

2. В чому полягають причини кризового стану економіки України?

Основна причина системної кризи в економіці України полягає в тому, що економічна політика держави спрямована, по суті, на збагачення будь-якою ціною вузького кола олігархів і кланів, формуючи тим самим викривлену, безперспективну модель економіки.

Під олігархами ми маємо на увазі не всіх великих підприємців. Олігархи – це реальні власники великого капіталу, тісно пов'язані із владою (законодавчою, виконавчою, судовою) і політикою, які мають у владі своїх представників та володіють засобами масової інформації. Інакше кажучи, олігархія – це узурпація влади вузькою групою багатих людей, що здобули й примножують своє багатство шляхом пограбування держави та населення. Власність в сьогоднішній Україні, по суті, зосереджена в руках 200 олігархічних родин. Вони ж впливають і на владу.

Основу багатства олігархів становлять: по-перше, приватизовані за безцінь підприємства, створені всім народом за часів СРСР; по-друге, масштабне привласнення бюджетних та державних коштів; по-третє, колосальні недоплати більшості найманих працівників, що працюють на них, за рахунок низьких зарплат.

Олігархічна економіка, побудована на таких принципах, є, по суті, паразитичною: вона не створює нічого нового і не зацікавлена в цьому, а лише експлуатує створене працею попередніх та нинішнього покоління народу та природні багатства України.

В Україні відсутня реально працююча стратегія розвитку економіки. Це, разом із пануванням олігархів, призвело до того, що вітчизняна економіка набула рис економіки відсталих країн «третього світу»: сировинна спрямованість, надмірна залежність від світової кон’юнктури та імпортних товарів, накопичення зовнішніх боргів, технологічна відсталість.

3. Яку модель економіки партія «Народна влада» розцінює як оптимальну?

Нинішня олігархічна економіка «дикого» капіталізму є, по суті, мародерською, абсолютно неефективною і безперспективною для України.

Вихід з цієї ситуації народники бачать в створенні нової, ринково-планової економіки.

Під ринково-плановою економікою ми розуміємо таку економічну систему, за якою держава прогнозує розвиток економіки й суспільства на 10 і більше років вперед, планує основні напрямки цього розвитку і виступає як найпотужніший суб’єкт ринку (стратегічні галузі, видобуток корисних копалин, монополії), регулюючи іншу, недержавну частину економіки економічними методами (податками, тарифами, кредитними ставками тощо). Іншими словами, держава в ринково-плановій економіці буде виступати в ролі керма, а ринок – в ролі двигуна, як це відбувається, наприклад, в Китаї, Японії та інших країнах світу, що успішно розвиваються.

Одним із пріоритетних напрямків держаної економічної стратегії має стати істотне посилення внутрішнього попиту, формування потужного внутрішнього ринку, що дозволить убезпечити Україну від критичної залежності від зовнішніх ринків.

Для цього одним з головних принципів державної соціально-економічної політики має стати неухильне збільшення частки зарплат і пенсій в структурі ВВП із чітким графіком наближення до стандартів Євросоюзу.

Має послідовно вирішуватися ключова економічна і соціальна проблема України - низька заробітна плата. Реальна середня заробітна плата в країні, на думку народників, має щорічно зростати на 10% і наближатися до рівня країн ЄС.

Мільярдні прибутки, що йдуть зараз в кишені олігархів, мають спрямовуватись в державний бюджет і на зарплату найманих працівників. Це, в свою чергу, дозволить істотно підвищити зарплати та пенсії, що викличе пожвавлення споживчого попиту, зростання купівельної спроможності населення і, як наслідок, збільшить наповнення бюджету.

4. За рахунок чого народники пропонують наповнювати державний бюджет?

Окрім надходжень від зростання внутрішнього ринку, «Народна влада» пропонує також наповнювати державний бюджет за рахунок зосередження в руках держави 20-30 ключових монополій, які визначають основні можливості наповнення держбюджету і розвиток стратегічних галузей економіки (видобуток сировини та її переробка, енергетика, системні банки, горілчана і тютюнова промисловість, магістральний транспорт, ВПК, важка промисловість).

Для цього, зокрема, необхідно здійснити націоналізацію деяких стратегічних підприємств – на основі реєстру стратегічних підприємств, що підлягають націоналізації відповідно до спеціально прийнятого закону.

Стратегічні підприємства та земля під ними, а також природні ресурси мають викуповуватись за ту ж ціну, за якою вони були передані в руки олігархів. Там, де в підприємства вкладалися інвестиції з метою їхньої модернізації, це повинно бути враховано в ціні викупу. Однією з форм викупу може стати залишення попереднім власникам пакета акцій підприємства, але розміром не більше ніж 25%.

Об'єкти, які були приватизовані з явними і грубими порушеннями закону (наприклад, підприємства, на яких не виконані приватизаційні соціальні та інші зобов’язання власників, землі в охоронній зоні водойм тощо), мають будуть націоналізовані без жодної компенсації.

При цьому націоналізація не повинна торкнутися жодного підприємства, яке було збудоване «з нуля» приватним бізнесом.

Крім того, держава має бути стовідсотковим власником 8-10 системних банків України (Ощадного, Земельного, Іпотечного, Інвестиційного, Пенсійного, Зовнішньоторговельного тощо). Основними функціями цих банків стане кредитування економіки та її пріоритетних напрямків під низькі, реалістичні відсотки, забезпечення економічної та соціальної стратегії держави, збереження вкладів громадян і підприємств.

Всі рахунки державних установ та підприємств будуть знаходитись лише в державних банках, забезпечуючи тим самим додаткові доходи до бюджету й гарантуючи неможливість шахрайських махінацій з державними коштами.

Комплексне здійснення цих заходів дасть змогу суттєво збільшити державний бюджет і спрямувати накопичені кошти, зокрема, на фінансування масштабного розвитку української економіки.

5. Які галузі економіки мають бути пріоритетними для України?

З держбюджету та через прозорі й чесні інвестиційні механізми мають бути спрямовані кошти на модернізацію існуючих і створення нових підприємств. Наголос при цьому має бути зроблений на розвиток декількох пріоритетних для України галузей економіки: 1) високотехнологічні галузі промисловості (космічна, авіаційна, суднобудування, ядерна енергетика, а також якісно нові технології майбутнього: інформаційні, біологічні, нанотехнології, технології передачі енергії тощо); 2) агропромисловий комплекс; 3) розвиток транспортних транзитних коридорів; 4) легка промисловість.

Необхідно також досягнути високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, збільшити обсяги їх власного видобутку, підвищити ефективність використання енергоносіїв, впроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології.

Потрібна розбудова транспортної інфраструктури, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні транспортні коридори.

Потребує докорінного реформування житлово-комунальне господарство, має бути забезпечено доступність комунальних послуг та підвищення їх якості, залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального господарства.

Все це має досягатись, в тому числі, шляхом реалізації на основі новітніх технологій, за провідної ролі держави, великих інфраструктурних проектів модернізації комунального господарства, автомобільних шляхів, електричних мереж та електростанцій, трубопроводів, аеропортів, морських і річкових портів. Результатом стане, в тому числі, істотне зменшення енергоємності української економіки, перетворення України в одну з провідних транзитних держав і відносно швидка окупність вкладених в модернізацію інфраструктури інвестицій.

6. Яким чином буде стимулюватись розвиток новітніх технологій?

Тільки розвиток і втілення в життя промислових технологій завтрашнього, а не експлуатація промисловості вчорашнього дня, дозволить Україні перестати бути сировинним придатком розвинених країн.

Має бути інтенсифіковано інвестиційну та інноваційну діяльність, зокрема, через заохочення коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування економіки, забезпечення інноваційної складової інвестицій.

Необхідно запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації.

Зокрема, мають бути запроваджені податкові пільги для підприємців, які впроваджують інновації, створюють нові товари, будують нові підприємства тощо.

7. Яким чином «Народна влада» має намір боротися з « тіньовою економікою»?

Детінізація економіки можлива при здійсненні комплексу заходів, які будуть стимулювати вихід з тіні як за допомогло «кнута», так і «пряника». Зокрема, необхідно перш за все створення сприятливих умов для діяльності економічних агентів у легальному правовому полі.

Мають бути створені сприятливі умови для розвитку підприємництва, спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів.

Крім того, необхідно запровадити дієвий контроль за співвідношенням між витратами і власністю громадян та їх офіційно задекларованими доходами, запровадити декларацію витрат і доходів громадян. Витрати і власність, на відміну від доходів, набагато важче приховати й вивести у тінь.

8. Якою має бути зовнішньоекономічна політика України?

Історія та сучасні економічні реалії неодноразово підтверджували і підтверджують згубність поспішної лібералізації зовнішньої торгівлі для держав із слабкою, неконкурентоспроможною економікою (до яких належить зараз і Україна) і, навпаки, необхідність і користь для таких країн державного протекціонізму.

Такі провідні в світовій економіці держави, як США, Китай, Німеччина активно використовували на різних етапах своєї історії державний протекціонізм, захищаючи свої інтереси, і відкривали свої ринки для іноземних конкурентів лише після того, як були готові до цього.

Україна ж вступила у СОТ (Світову організацію торгівлі) без належної підготовки та на нерівноправних умовах.

«Народна влада» вважає необхідним вжиття жорстких протекціоністських заходів для захисту й розвитку власного виробництва, планомірну роботу з оптимізації співробітництва із СОТ.

Митні тарифи і процедури мають захищати український ринок, обмежувати імпорт тих товарів і послуг, які можуть бути створені вітчизняними виробниками. Держава має стимулювати створення імпортозамінних виробництв, в тому числі і за рахунок бюджету.

Державі варто всіляко сприяти проникненню на міжнародні ринки нових українських підприємств, особливо малих і середніх за розміром, які мають обмежені ресурси для самостійного виходу на нові ринки.

Крім того, необхідно створення адекватного правового середовища для формування на базі великих компаній потужних вітчизняних транснаціональних структур (вітчизняних ТНК), здатних витримати конкуренцію в сучасних галузях виробництва товарів та послуг.


Партія «Народна влада» у питаннях і відповідях. Випуск №1 (Політична система та державне управління) читайте ТУТ


Прес-служба , 24.09.10
385
 Версія для друку 


Коментарі
© 2009 партія
"Народна влада"
• Головна  • Події  • Дайджест  • Фото  • Аудіо/Відео  • Блоги 
Розробка сайту: Spidy        Дизайн: IVK